Dotacje dla firm produkcyjnych

W najbliższych miesiącach zaplanowanych jest sporo ciekawych dotacji. Większość skierowana jest przede wszystkim do firm produkcyjnych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa:

  1. Dotacje na Przemysł 4.0 – zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, które przyczynią się do robotyzacji, automatyzacji, zaawansowanej cyfryzacji firmy.
  2. Dotacje na targi zagraniczne, misje wyjazdowe i przyjazdowe.
  3. Wdrożenie innowacji – nie muszą to być prace B+R, wystarczy opinia o innowacyjności czy patent lub inne potwierdzenie innowacyjności produktu lub procesu.
  4. Dotacje na zakup usługi badawczej w jednostce naukowej (badania na zamówienie) – prostsza forma niż przeprowadzanie prac B+R.
  5. Dotacje na termomodernizacje budynków, dodatkowo na odnawialne źródła energii i wymianę starych maszyn i urządzeń na nowe.
  6. Dotacje na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, np. na instalacje do recyclingu odpadów lub inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia powstawania odpadów w przedsiębiorstwach.
  7. Unijne pożyczki na rozwój, kapitał obrotowy, zakup nieruchomości (z wyłączeniem przeznaczenia mieszkalnego) – realnie do ok 2 mln zł, całkowite oprocentowanie między 1% a 2%.
  8. Jest bardzo dużo środków na prace badawczo rozwojowe i wdrażanie ich wyników.
  9. W bardzo ograniczonym zakresie będą dotacje na cyfryzację (tylko dla 300 firm z całej Polski), nie rekomendujemy aplikowania w tym naborze.
  10. Są też środki na żłobki i przedszkola oraz remonty zabytków.

W przypadku zainteresowania dotacjami na rozwój, zapraszamy do kontaktu.