Dotacje na biogazownie. Program ENERGIA DLA WSI.

Program ENERGIA DLA WSI

Termin: nabór trwa do wyczerpania środków.

Budżet: 1 mld zł.

Beneficjenci:

 • rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą,
 • spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie,
 • powstające spółdzielnie energetyczne.

Na co:

 • biogazownie do 1 MW w przypadku rolników oraz  do 10 MW w przypadku spółdzielni i ich członków,
 • instalacje fotowoltaiczne do 1 MW,
 • instalacje wiatrowe do 1 MW,
 • elektrownie wodne do 1 MW,
 • magazyny energii zintegrowane ze źródłami wskazanymi powyżej.

Formy i zakres finansowania:

 1. Dotacja do 65 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość pomocy – do 20 mln PLN.
 2. Pożyczka:
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych,
  • do 25 mln PLN,
  • okres spłaty do 15 lat,
  • karencja 12 miesięcy,
  • oprocentowanie: WIBOR 3M + 0,5 %,
  • project finance (nowe spółki): 15 % udział własny.

Poziom dofinansowania w przypadku inwestycji realizowanych przez rolników:

 

 

Rodzaj inwestycji Moc instalacji Dofinansowanie Dofinansowanie magazynów energii
Poziom dotacji Maksymalny % udział kosztów kwalifikowanych
Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa Powyżej 50 kW do 1 MW Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych Dotacja do 20% Do 50%
Biogazownie i elektrownie wodne Powyżej 10 kW do 1 MW Dotacja do 45%* kosztów kwalifikowanych

(dodatkowo 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz 10 punktów procentowych  w przypadku średniego przedsiębiorcy)

i/lub

 

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

W przypadku biogazowni przyznanie dotacji jest warunkowane przedstawieniem programu zagospodarowania przynajmniej 75 % ciepła wyprodukowanego przez biogazownię.