Dotacje na GOZ: zapobieganie powstawaniu odpadów i instalacje do recyclingu

Gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z priorytetów w dotacjach w unijnym budżecie na najbliższe 7 lat.

Jest wiele możliwości pozyskania środków na inwestycje związane z gospodarką odpadami.

Przykładem mogą być dotacje dla firm z województwa łódzkiego na instalacje do recyclingu odpadów. Jeśli masz firmę odbierającą odpady lub je przetwarzającą i szukasz środków na rozwój, pozyskamy dla Ciebie fundusze na sfinansowanie nowej instalacji do recyclingu.

Poza tym, z KPO w skali całego kraju wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi. Realizowane działania mają się przyczyniać m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu. Możliwe będzie także wsparcie działań związanych z GOZ w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg.

Podsumowując, dotacje można pozyskać na wszelkie inwestycje, na każdym etapie produkcji, które pozytywnie będą wpływać na obszar odpadów.

W tego typu dotacjach mamy bardzo duże doświadczenie. W jednym naborów który został rozstrzygnięty kilka tygodni temu, pozyskaliśmy po kilka milionów dotacji dla kilku naszych Klientów na recycling odpadów.

Zapraszamy do kontaktu!