Kredyt ekologiczny bezzwrotna dotacja na modernizację linii technologicznych oraz budynków

Kredyt ekologiczny jest formą bezzwrotnej dotacji na finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw o minimum 30% poprzez modernizację infrastruktury (linii technologicznych oraz budynków).

Premia ekologiczna (dotacja) wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczona zostanie na spłatę części kapitałowej kredytu ekologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

Wymóg obligatoryjny to zdolność kredytowa oraz załączenie do wniosku o dofinansowanie promesy / umowy warunkowej z bankiem komercyjnym, wystawionej/zawartej na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Termin naboru wniosków:  17.08.2023 i 21.11.2023.

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (tzw. mid – caps do 3000 pracowników).

Alokacja konkursu: 460 mln EUR.

Przykładowe inwestycje:

 • wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (wdrożenie bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych),
 • zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na potrzeby wprowadzenia na rynek produktów lub usług, które przyczyniają się do obniżenia wykorzystywania energii,
 • systemy sterowania mające na celu obniżenie poboru energii (np. systemy zarządzania energią w budynkach lub systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii),
 • termomodernizacje budynków (produkcyjnych, magazynowych, biurowych),
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, wymiana źródeł ciepła.

 

Koszty kwalifikowane:

 • materiały i prace budowlane prowadzące do wzrostu efektywności energetycznej min o 30%,
 • środki trwałe (wraz z transportem, montażem i uruchomieniem),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup OZE (nie będzie się wliczać do obliczenia wymaganych 30% wzrostu efektywności energetycznej).

Dodatkowe informacje:

 • minimum 30% oszczędności energii pierwotnej,
 • wymagany jest audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia,
 • projekt nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku,
 • poziom dofinasowania jest liczony od całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych (nawet jeśli bank komercyjny będzie wymagać wkładu własnego).

 Kryteria wybory projektów nie są jeszcze znane.

Kolejność działań w całym procesie uzyskiwania dotacji:

 • złożenie przez firmę wniosku o promesę kredytu ekologicznego do banku komercyjnego,
 • ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy przez bank komercyjny,
 • wystawienie przez bank promesy kredytu ekologicznego lub podpisanie umowy warunkowej kredytu ekologicznego,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK,
 • otrzymanie promesy premii ekologicznej z BGK,
 • podpisanie umowy kredytu ekologicznego z bankiem komercyjnym,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie z BGK,
 • uruchomienie środków i realizacja projektu.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: ewa@fundsforfuture.pl
tel: 781 338 240