Od stycznia rusza nabór na inwestycje proekologiczne

Już w styczniu wznowiony zostanie nabór dla przedsiębiorców na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska: instalacji fotowoltaicznych, farm, termomodernizacji budynków, wymiany piecy itp.

W województwie łódzkim są najkorzystniejsze warunki finansowania tego typu inwestycji:

  • preferencyjne oprocentowanie wynosi 1,5%
  • maksymalny okres spłaty to 15 lat od daty zawarcia umowy.
  • maksymalny okres karencji w spłacie wynosi 6 miesięcy
  • brak maksymalnej i minimalnej kwoty o jaką można się starać
  • możliwość finansowania oprócz sektora MŚP także dla dużych firm, spółdzielni mieszkaniowych oraz rolników prowadzących działalność gospodarczą
  • pożyczki mogą być częściowo umorzone:
  • do 20 % bez deklaracji dalszego przeznaczania kwoty umorzenia,
  • do 60% pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakup pojazdów elektrycznych,
  • do 50% pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii lub zmierzające do ograniczenia niskiej emisji lub wzrostu efektywności energetycznej,
  • do 45% pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 Uzyskaj więcej szczegółów – zadzwoń!