Pozyskiwanie dotacji unijnych

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, znajomości programów pomocowych i wymogów stawianych przez instytucje udzielające wsparcia, gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Współpracujemy z podmiotami zarówno z sektora prywatnego jak i finansów publicznych. Przygotowujemy projektu o dofinansowanie ze środki programów regionalnych i krajowych.

Dokonujemy wszechstronnej analizy pomysłów i koncepcji naszych klientów, ich potrzeb i możliwości, a następnie pomagamy dobrać najbardziej optymalne warianty rozwiązań i źródła dofinansowania. Na tej podstawie przygotowujemy skuteczne wnioski aplikacyjne o fundusze unijne. Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostarczając mu unikatowych, dopasowanych do jego potrzeb i możliwości rozwiązań, będących podstawą do uzyskania wsparcia i bezproblemowego rozliczenia projektu.